Råd og vedligeholdelse møbler

Brug

Ved at passe godt på sine produkter forlænger man produktets levetid.

Undgå skadeligt brug ved at følge disse råd: 

Fjern pletter så snart de opstår, for at undgå permanent skade på produktet.

Placer produktet i et stabilt miljø uden store udsving i temperatur og fugtighed. 

Undgå at placere produktet i direkte sollys. 

Efterspænd skruerne efter en måneds brug. 

Brug ikke hårde eller skarpe genstande på produktet da det kan skade overfladen.

Undgå at trække, eller skubbe produktet når det flyttes fordi det kan skade underlaget og produktet. 

Vi anbefaler ikke at man vipper på stole og andre siddemøbler. 

Sid ikke på stolens ryglæn. 

Polstring 

Aftøres med en fugtig klud vredet i vand eller en blanding af mild sæbe og vand. Fjern straks alt overskydende fugt og sæbe ved at duppe med en ren og tør klud.

Brug ikke skurecreme eller skuresvampe e.l. på overfladen, det vil skade overfladen. 

Læder polstringer har brug for pleje ofte, for at undgå udtørring. Brug kun egnede plejemidler.

Stel 

Aftøres med en fugtig klud vredet i vand eller i en blanding af mild sæbe og vand. Fjern straks alt overskydende sæbe ved at duppe med en ren og tør klud.

Brug ikke skurecreme eller skuresvampe e.l. på overfladen, da det vil skade overfladen. 

 

Forklaring af fagtermer

Slidstyrke

Måles i Martindale.  Martindale indekset indikere hvornår tekstilet giver efter overfor slidtage. Under en Martindale-test slides tekstilet mod et standard uldtekstil med en specificeret vægtbelastning. Martindale-maskinen kører med intervaller af 5.000 cirkulære slidbevægelser. Testen fortsætter, indtil to tråde er slidt over. Antallet af cirkulære bevægelser der skal til inden to tråde er slidt over angiver Martindale indekset. Testen redegør således ikke for et tekstils visuelle ændringer ved brug.

Pilling

Er en betegnelse, som indikerer hvor meget et tekstil “fnugger”, dvs. om der dannes små kugler af fibre på tekstilets overflade ved brug. Testen for pilling udføres på Martindale-maskinen. Stoffet slides mod samme standardstof, som anvendes til slidtesten, men uden vægt. Derefter sammenlignes det testede tekstils udseende med standardfotografier, og resultatet evalueres påen skala fra 5 (bedst) til 1 (værst).

Lysægthed

Angiver tekstilets evne til at bevare sin farve. Når der testes for lysægthed, udsættes prøverne for kunstigt dagslys i en bestemt periode. Evalueringsskalaen løber fra 1 til 8, hvor 8 er den bedste score. En forøgelse med ét point svarer til en fordobling af lysægthed, hvilket betyder at samme grad af falmning tager dobbelt så lang tid.

 

Om Svanemærket og EU-Blomsten

Målet med miljømærkerne er at mindske den samlede miljøbelastning fra produktion og forbrug. Derfor ser miljømærkerne på hele produktets rejse og de miljøproblemer, der opstår undervejs – til gavn for mennesker, miljø og for jordens ressourcer. Svanemærket og EU-Blomsten er Danmarks officielle miljømærker.

Du finder Svanen og Blomsten på mere end 17.000 forskellige produkter og serviceydelser – blandt andet vaskepulver, bagepapir, legetøj, møbler, byggematerialer, boliger, hoteller og bilvaskehaller. Kravene til et produkt afhænger af, hvilken produkttype der er tale om – dette sikrer relevante krav og maksimal miljøeffekt. Når du vælger et produkt med Svanemærket eller EU-Blomsten, er du med til at mindske miljøbelastningen – og uanset hvilket produkt du vælger, kan du være sikker på, at det er blandt de miljømæssigt bedste i deres kategori.

Greenguard 

GREENGUARD Certifikationen giver sikkerhed for, at produkter designet til brug i indendørs rum opfylder strenge kemiske emissionsgrænser, der bidrager til skabelsen af et ​​sundere indeklima. At opnå GREENGUARD-certificering giver troværdighed til producenternes bæredygtighedskrav, som støtter dem med empiriske videnskabelige data fra en upartisk, tredjepartsorganisation. GREENGUARD Certificeringsstandarder definere produkter og processer med lav kemikalie- og partikelemissioner til brug indendørs.

Standarderne er primært for byggematerialer, indemøbler, møbler, rengøringsmidler og elektronisk udstyr. Standarderne etablerer certificeringsprocedurer, herunder testmetoder, tilladte emissionsniveauer, indsamling og håndtering af produktprøver, prøvetype og frekvens samt programapplikationsprocesser, toksicitetsgrænser og accept. Alle produkter testes i dynamiske miljøkamre efter passende testmetoder.

Målte emissionsniveauer konverteres ved beregning til luftkoncentrationer, der repræsenterer, hvad en person faktisk vil blive udsat for når personen trækker vejret. Disse koncentrationer bestemmes ud fra forventet anvendelse af produktet, produktmængde, applikationsproces og indendørs byggevilkår, herunder bygningsvolumen og friskluftkurs.